Wespen

wesp2Er zijn verschillende wespensoorten in Nederland. Vooral de ‘Duitse wesp’ en de ‘gewone wesp’ komen wij veel tegen, deze wespen worden ook wel de ‘limonadewespen’ genoemd. Aan het uiterlijk zijn de wespen voor een leek slecht uit elkaar te houden. Een Duitse wesp heeft drie kleine stippen op zijn kop waar de gewone wesp er geen heeft. Aan het gedrag zijn de twee soorten hoofdzakelijk uit elkaar te houden door de agressieve wijze waarop de Duitse wesp zijn nest verdedigt.

De hoornaar is een wespensoort die ook veel op de ‘limonadewespen’ lijkt, maar deze soort is veel groter en veel minder agressief. (Een hoornaar is alleen vlakbij zijn nest agressief.) Een gewone wesp is tussen de 1,7 en 2,o cm lang, waar een hoornaar gemiddeld 3 cm lang is. Hoornaren komen echter in veel minder grote aantallen in Nederland voor.

Er zijn nog veel meer wespensoorten in Nederland, ook zijn er meerdere andere vliegensoorten die enige gelijkenis vertonen met de wesp. Deze dieren komen minder voor of zijn niet gevaarlijk.

groot wespennest

Wanneer u ons belt over een wespennest, dan zullen we eerst kijken waar het nest zit. Daarna zullen wij op een professionele manier het nest onschadelijk maken.