Houtworm en zwam

Er zijn verschillende schimmels, zwammen en ongediertesoorten die uw hout kunnen aantasten. Wij kunnen u voorzien van advies en de aantastende insecten, schimmels of zwammen voor u bestrijden.

Schimmels en zwammen zijn vaak te beïnvloeden door het klimaat van de ruimte waarin het hout zich bevindt aan te passen. Soms liggen er bouwkundige oorzaken aan ten grondslag waardoor het klimaat in een ruimte te vochtig is. Deze oorzaken kunnen vaak het beste eerst verholpen worden. Wij kunnen hier met u naar kijken en een advies over uitbrengen.

Houtworm gaatjes

Houtworm is ook een bekende boosdoener van houtverzwakking. De larven van de houtwormkever laten, wanneer ze hun gedaante verwisseling hebben voltooid, een kleine uitvliegopening achter van 1 tot 2 mm. Hiernaast ziet u een afbeelding met de bekende uitvliegopeningen. Of er nog actieve houtworm aanwezig is, is meestal te herkennen aan vers boormeel dat uit de openingen komt. De larven van de houtwormkever boren gangen in het hout waardoor het hout op den duur zeer verzwakt. Vooral in houten constructies van huizen en boerderijen kan deze schade gevaarlijke situaties opleveren. Wij kunnen de actieve houtwormlarven voor u bestrijden en nieuwe aantasting tot ongeveer tien jaar voorkomen door uw houtwerk te behandelen.