Werkwijze

Wij houden van een praktische aanpak. Wanneer u ons belt zullen wij direct met u in overleg gaan over wat we voor u kunnen doen en wanneer nodig komen we zo snel mogelijk bij u langs. Bij verschillende soorten ongedierte wordt slechts een eenmalige behandeling verlangt. Denk aan een wespennest of een houtwormbehandeling. In andere gevallen werken wij met een servicecontract.

SERVICECONTRACT

Daarnaast kunnen wij voldoen aan de keurmerken of certificeringen die u in uw bedrijf nodig heeft door middel van een servicecontract die is aangepast bij uw specifieke eisen. Wij komen dan het hele jaar door met regelmaat bij u langs en kijken met uw bedrijf mee om de ongediertepopulatie in de hand te houden en te bestrijden wanneer nodig.

ikb pluimvee icogmp icobrc ico

ikb icohaccp icologo plan

 

 

Bedrijfsverklaring en werkwijze

IPM-pyramid

Wij werken op basis van integrated pest management, hierna IPM. Daarnaast wordt bij het uitvoeren van de ongediertebestrijding rondom gebouwen en opslagplaatsen gewerkt volgens werkwijze en principes vermeld in de laatste versie van het handboek ‘beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen’ opgesteld door de NVPB en vastgesteld door het Ctgb en ILenT. Deze werkwijze heeft als doel de risico’s die verband houden met het gebruik van biociden zoveel mogelijk beperken door onder te zorgen voor een goede preventie, monitoring en het beperken van het gebruik van biociden.
Naast dat onze medewerkers in het bezit zijn van de diploma ‘beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen’ zoals verplicht is onder personen die op professionele basis ongediertebestrijding uitvoeren, zijn wij ook in het bezit van het nascholingscertificaat ‘IPM & buitengebruik anticoagulantia’.

Voor onze klant houdt dit in dat wij niet simpelweg zorgen voor bestrijding van ongedierte, maar dat wij ook meedenken in de wering van ongedierte en het op de juiste wijzen vastleggen van alle processen rondom de ongediertebestrijding. Alleen onder specifieke voorwaarden, zoals vastgelegd in het eerder genoemde handboek, kan er gebruik worden gemaakt van biociden. Hierbij is het van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen de klant en ons. Naast dat de klant gevraagd kan worden extra controles uit te voeren om de kosten van de overeenkomst in de hand te houden, kan het ook zo zijn dat de klant preventieve maatregelen dient uit te voeren alvorens tot bestrijding over kan worden gegaan. Hiervoor tekent de klant ook in onze overeenkomst.

Wanneer wij door een klant gebeld worden werken wij volgens een vast stappenplan. Wij komen bij de klant op de locatie langs en determineren eerst het type plaagdier of zwam dat het probleem vormt.

Vervolgens inventariseren wij het probleem. Wat is de omvang van het probleem, waar komt het probleem vandaan, hoe ziet de (directe) omgeving eruit (voedingsmiddelen, kleine kinderen, hygiëne etc.). De derde stap betreft het opstellen van het bestrijdingsplan. Vanaf waar gaan we het probleem benaderen, hoe vaak zal er behandeld moeten worden, met welke middelen gaan we behandelen (toxisch of non-toxisch), hoelang duurt het bestrijdingstraject en moeten er eerst nog andere maatregelen getroffen worden? De laatste stap is de bestrijding zelf. Dit  doen we het liefst door een serviceovereenkomst met onze klanten te sluiten. Wanneer wij een servicecontract sluiten dan komen wij acht tot twaalf keer per jaar langs. Tijdens al onze bezoeken voeren we een visuele inspectie uit van de gehele locatie. Op deze manier worden problemen vroegtijdig gesignaleerd. Ook wordt daarbij gelet op mogelijke preventieve maatregelen die uitgevoerd kunnen worden, hierbij kunt u denken aan bouwkundige aanpassingen zoals het dichtmaken van gaten in de muur, etc.